ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง

where the books have been, and what people think about them…

Posts Tagged ‘ได้รับรางวัล’

ผีเสื้อและดอกไม้

Posted by bookstravel บน พฤศจิกายน 20, 2007

img-z21080031-0001.jpgสัปดาห์ที่ ๕ – ผีเสื้อและดอกไม้
ผู้เขียน: นิพพานฯ
ISBN: ๙๗๔-๘๗๓๑๐๐-๖
จำนวนหน้า: ๒๒๔ หน้า
สำนักพิมพ์: กะรัต
พิมพ์ครั้งที่: ๕, กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

‘นิพพานฯ’ เขียนเรื่องนี้ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘
ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปีพ.ศ. ๒๕๒๑
ได้รับเลือกจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาไทย
มูลนิธิโตโยต้า เลือกแปลและพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น จัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๒๔
‘ผีเสื้อและดอกไม้’ สร้างเป็นภาพยนตร์ไทย โดย ยุทธนา มุกดาสนิท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
ปัจจุบัน นิพพานฯ เป็นที่ปรึกษาภาษาไทยของนิตยสาร JAPAN PICTORIAL แห่งญี่ปุ่น

— จากปกหลัง

Advertisements

Posted in B-52 | Tagged: , , | Leave a Comment »